Víte, že prapor a současný znak byl obci přidělen v roce 2004?

Novinky na stránkách
13.11.2018 - Podzim v obci

Fotografie podzim 2018

07.11.2018 - Rada obce

Zasedání rady obce dne 1.11.2018

05.11.2018 - Výbory a komise

Noví členové výborů a komisí

05.11.2018 - 2018

Rudoltický zpravodaj č. 6/2018

01.11.2018 - Zastupitelstvo obce

Noví členové zastupitelstva a rady obce

01.11.2018 - Tělocvična

Změna správce tělocvičny, nový telefon

22.10.2018 - Povinné informace

Změna telefonního čísla: Obecní úřad 467 771 292

Informace

 

 

Počasí


Sobota Neděle Pondělí

Úterý Středa Ćtvrtek

Statistika

TOPlist

Rada obce

Rada obce je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti, který za výkon samostatné působnosti ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu obce. V oblasti přenesené působnosti přísluší radě obce rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon. Zasedání rady obce jsou neveřejná. Základní pravidla pro jednání rady obce stanoví zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů;


Současné složení rady obce je na základě usnesení Ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rudoltice ze dne 31.10.2018 následující:
 

Jméno a příjmení telefon, e-mail funkce oblast působení
Kolomý Ivo Mgr.

602 615 316
ivo.kolomy@tiscali.cz
ou@rudoltice.cz

starosta obce

všeobecná,
investice

Kobzová Jolana

602 129 935
467 771 294
jolana.kobzova@rudoltice.cz
ou@rudoltice.cz

místostarostka obce

všeobecná,
bytový fond,
sociální politika,
kultura,
veřejný pořádek

Havlenová Lenka Mgr.

608 432 553
lenka.havlenova@gmail.cz

člen rady obce

školství,
kultura

Suchý Jaroslav

607 568 984
jar.suchy@tiscali.cz

člen rady obce

lesy,
životní prostředí

Řehoř Pavel

776 191 128
chourova.j@seznam.cz

člen rady obce

sport,
odpadové hospodářství

 

O pravomocích rady obce hovoří konkrétně § 102 zákona o obcích:

§ 102

    (1) Rada obce připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva obce a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení.
 
    (2) Radě obce je vyhrazeno
 
a) zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného rozpočtu, provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce,
 
b) plnit vůči právnickým osobám a organizačním složkám založeným nebo zřízeným zastupitelstvem obce, s výjimkou obecní policie, úkoly zakladatele nebo zřizovatele podle zvláštních předpisů, nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu obce (§ 84 odst. 2),
 
c) rozhodovat ve věcech obce jako jediného společníka obchodní společnosti,
 
d) vydávat nařízení obce,
 
e) projednávat a řešit návrhy, připomínky a podněty předložené jí členy zastupitelstva obce nebo komisemi rady obce,
 
f) stanovit rozdělení pravomocí v obecním úřadu, zřizovat a zrušovat odbory a oddělení obecního úřadu (§ 109 odst. 2),
 
g) na návrh tajemníka obecního úřadu jmenovat a odvolávat vedoucí odborů obecního úřadu v souladu se zvláštním zákonem,32b)
 
h) zřizovat a zrušovat podle potřeby, komise rady obce (dále jen "komise"), jmenovat a odvolávat z funkce jejich předsedy a členy,
 
i) kontrolovat plnění úkolů obecním úřadem a komisemi v oblasti samostatné působnosti obce,
 
j) stanovit celkový počet zaměstnanců obce v obecním úřadu a v organizačních složkách obce,
 
k) ukládat pokuty ve věcech samostatné působnosti obce (§ 58); tuto působnost může rada obce svěřit příslušnému odboru obecního úřadu zcela nebo zčásti,
 
l) přezkoumávat na základě podnětů opatření přijatá obecním úřadem v samostatné působnosti a komisemi,
 
m) rozhodovat o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce; tuto působnost může rada obce svěřit příslušnému odboru obecního úřadu nebo příspěvkové organizaci obce zcela nebo zčásti.
 
n) stanovit pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností,
 
o) schvalovat organizační řád obecního úřadu,
 
p) plnit úkoly stanovené zvláštním zákonem.
 
    (3) Rada obce zabezpečuje rozhodování ostatních záležitostí patřících do samostatné působnosti obce, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu obce nebo pokud si je zastupitelstvo obce nevyhradilo. Rada obce nemůže svěřit starostovi ani obecnímu úřadu rozhodování v záležitostech podle odstavce 2 s výjimkou záležitostí uvedených v odstavci 2 písm. k) a m).

 

Upozornění:

Přílohy jsou uloženy ve formátu PDF. Pro prohlížení PDF souborů je nutný Adobe prohlížeč. Zdarma jej lze stáhnout např. na stránkách výrobce zde.


Jednací řád Rady obce Rudoltice pdf258 kB24.11.2014Dokumenty ke stažení:

Zasedání rady obce dne 1.11.2018 07.11.2018
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 18.10.2018 23.10.2018
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 4.10.201818 08.10.2018
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 20.9.2018 27.09.2018
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 6.9.2018 11.09.2018
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 23.8.2018 27.08.2018
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 9.8.2018 14.08.2018
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 26.7.2018 27.07.2018
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 12.7.2018 16.07.2018
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 28.6.2018 10.07.2018
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 14.6.2018 19.06.2018
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 31.5.2018 04.06.2018
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 23.5.2018 25.05.2018
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 17.5.2018 22.05.2018
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 14.5.2018 15.05.2018
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 3.5.2018 10.05.2018
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 19.4.2018 24.04.2018
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 5.4.2018 10.04.2018
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 22.3.2018 27.03.2018
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 8.3.2018 13.03.2018
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 22.2.2018 28.02.2018
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 8.2.2018 19.02.2018
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 25.1.2018 29.01.2018
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 15.1.2018 17.01.2018
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 11.1.2018 17.01.2018
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 20.12.2017 02.01.2018
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 6.12.2017 12.12.2017
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 16.11.2017 19.11.2017
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 2.11.2017 09.11.2017
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 25.10.2017 30.10.2017
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 19.10.2017 23.10.2017
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 5.10.2017 10.10.2017
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 21.9.2017 27.09.2017
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 7.9.2017 13.09.2017
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 17.8.2017 25.08.2017
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 27.7.2017 28.07.2017
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 13.7.2017 17.07.2017
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 29.6.2017 30.06.2017
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 22.6.2017 23.06.2017
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 8.6.2017 13.06.2017
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 25.5.2017 30.05.2017
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 11.5.2017 17.05.2017
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 27.4.2017 02.05.2017
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 13.4.2017 19.04.2017
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 30.3.2017 04.04.2017
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 16.3.2017 21.03.2017
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 2.3.2017 07.03.2017
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 16.2.2017 21.02.2017
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 2.2.2017 13.02.2017
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 19.1.2017 24.01.2017
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 5.1.2017 19.01.2017
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 15.12.2016 19.12.2016
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 1.12.2016 08.12.2016
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 17.11.2016 21.11.2016
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 20.10.2016 27.10.2016
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 6.10.2016 11.10.2016
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 22.9.2016 26.09.2016
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 8.9.2016 15.09.2016
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 25.8.2016 26.08.2016
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 11.8.2016 26.08.2016
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 28.7.2016 29.07.2016
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 14.7.2016 20.07.2016
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 23.6.2016 27.06.2016
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 9.6.2016 17.06.2016
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 26.5.2016 01.06.2016
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 12.5.2016 16.05.2016
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 28.4.2016 05.05.2016
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 14.4.2016 19.04.2016
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 17.3.2016 18.03.2016
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 18.2.2016 23.02.2016
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 4.2.2016 11.02.2016
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 21.1.2016 25.01.2016
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 7.1.2016 11.01.2016
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 17.12.2015 21.12.2015
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 3.12.2015 09.12.2015
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 19.11.2015 26.11.2015
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 10.11.2015 12.11.2015
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 26.10.2015 03.11.2015
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 12.10.2015 15.10.2015
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 29.9.2015 02.10.2015
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 14.9.2015 16.09.2015
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 3.9.2015 07.09.2015
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 24.8.2015 04.09.2015
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 10.8.2015 14.08.2015
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 27.7.2015 04.08.2015
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 13.7.2015 17.07.2015
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 25.6.2015 14.07.2015
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 11.6.2015 16.06.2015
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 4.6.2015 08.06.2015
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 25.5.2015 03.06.2015
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 11.5.2015 18.05.2015
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 27.4.2015 09.05.2015
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 24.4.2015 05.05.2015
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 14.4.2015 16.04.2015
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 30.3.2015 02.04.2015
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 23.3.2015 29.03.2015
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 16.3.2015 18.03.2015
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 23.2.2015 24.02.2015
Usnesení   
Zápis rady obce konané dne 13.2.2015 14.02.2015
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 9.2.2015 12.02.2015
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 27.1.2015 03.02.2015
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 8.1.2015 11.01.2015
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 31.12.2014 05.01.2015
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 11.12.2014 12.12.2014
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 27.11.2014 05.12.2014
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 20.11.2014 27.11.2014
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 24.9.2014 07.10.2014
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 16.9.2014 07.10.2014
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 28.8.2014 16.09.2014
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 6.8.2014 28.08.2014
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 14.7.2014 28.08.2014
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 19.6.2014 17.07.2014
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 27.5.2014 19.06.2014
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 6.5.2014 19.06.2014
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 17.4.2014 06.05.2014
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 2.4.2014 17.04.2014
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 20.3.2014 02.04.2014
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 12.2.2014 20.03.2014
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 30.1.2014 12.02.2014
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 9.1.2014 30.01.2014
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 31.12.2013 30.01.2014
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 10.12.2013 09.01.2014
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 21.11.2013 10.12.2013
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 7.11.2013 21.11.2013
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 24.10.2013 07.11.2013
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 10.10.2013 24.10.2013
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 26.9.2013 10.10.2013
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 11.9.2013 26.09.2013
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 27.8.2013 11.09.2013
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 13.8.2013 27.08.2013
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 23.7.2013 13.08.2013
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 10.7.2013 23.07.2013
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 26.6.2013 10.07.2013
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 12.6.2013 27.06.2013
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 5.6.2013 27.06.2013
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 21.5.2013 06.06.2013
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 16.5.2013 06.06.2013
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 22.4.2013 17.05.2013
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 9.4.2013 22.04.2013
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 27.3.2013 09.04.2013
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 13.3.2013 27.03.2013
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 27.2.2013 13.03.2013
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 29.1.2013 27.02.2013
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 16.1.2013 29.01.2013
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 11.12. 2012 16.01.2013
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 3.12. 2012 11.12.2012
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 14.11. 2012 03.12.2012
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 31.10. 2012 14.11.2012
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 17.10. 2012 31.10.2012
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 3.10. 2012 17.10.2012
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 12.9. 2012 03.10.2012
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 22.8. 2012 12.09.2012
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 8.8. 2012 22.08.2012
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 25.7.2012 08.08.2012
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 3.7. 2012 25.07.2012
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 19.6. 2012 03.07.2012
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 29. 5. 2012 19.06.2012
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 15.5. 2012 29.05.2012
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 3.5. 2012 15.05.2012
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 17. 4. 2012 03.05.2012
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 3. 4. 2012 17.04.2012
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 20. 3. 2012 03.04.2012
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 6. 3. 2012 20.03.2012
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 21.02.2012 06.03.2012
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 15.02.2012 21.02.2012
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 07.02.2012 21.02.2012
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 25.01.2012 08.02.2012
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 10.01.2012 25.01.2012
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 05.01.2012 10.01.2012
Usnesení   
Zasedání rady obce dne 12.12.2011 05.01.2012
Usnesení