Víte, že nejvyšším bodem naší obce je vrchol Třebovských stěn Palice, 613 m n. m.?

Novinky na stránkách
12.09.2018 - 2018

Rudoltický zpravodaj č. 5/2018

11.09.2018 - Rada obce

Zasedání rady obce dne 6.9.2018

Informace

 

 

Počasí


Sobota Neděle Pondělí

Úterý Středa Ćtvrtek

Statistika

TOPlist

Projekty v obci

Stav plánovaných a probíhajících projektů:

- výstavba chodníku a kanalizace podél silnice č. III/31513 byla projekčně rozdělena. Na oba projekty obec obdržela stavební povolení.
Dne 22.3.2018 se konalo výběrové řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem
"Splašková tlaková kanalizace podél komunikace III/31513 v obci Rudoltice". Vybrána byla společnost Stavitelství Trynkl s.r.o. se sídlem Zderaz 18, IČ 28796322, která v současné době výstavbu realizuje. Následovat bude výstavba chodníku.

- dne 14.9.2017 obec obdržela stavební povolení pro realizace projektu s názvem: Školní hřiště včetně zpevněných ploch, oplocení, sadových úprav, přeložky stávající dešťové kanalizace, přeložky podzemního vedení CETIN a přípojek k bazénu - splaškové kanalizace, vodovodu na pozemcích st. p. 140/2, 140/3, parc. č. 436/1, 437 v katastrálním území Rudoltice u Lanškrouna.
V současné době obec očekává přislíbení státní dotace k financování tohoto projektu. Následně bude projekt ihned realizován.

- 19. dubna 2018 obec obdržela stavební povolení pro výstavbu multifunkčního sportovní hřiště na 1. sídlišti v obci na p.p.č. 1560/2. Obec bude žádat o přiznání státní dotace, vlastní realizace projektu je plánována na rok 2019.

- 11. října 2017 obec obdržela stavební povolení pro odvodnění místní komunikace p.p.č. 4065. Stavba byla realizována a zkolaudována na jaře 2018.

- nástavba budovy mateřské školy byla ukončena koncem roku 2017, kolaudace však byla podmíňa kolaudací projektu s názvem "Intenzifikace ČOV 1. sídliště", jehož součástí je napojení budov MŠ a ZŠ do tlakové kanalizace. V současné době probíhají obě kolaudační řízení. 

- v současné době je realizován projekt s názvem "Přístavba budovy ZŠ". Během letních prázdnin dojde ke stavebním úpravám i v 1. patře původní budovy ZŠ. K 1.9.2018 bude celý projekt ukončen a školní rok bude zahájen ve zrekonstruované budově. Pravděpodobně v roce 2019 získá celý objekt novou fasádu. Po výstavbě školního hřiště vedle budovy ZŠ budou provedeny terénní úpravy okolí včetně nového oplocení celého školního areálu.

- v roce 2017 byla zahájena rekonstrukce domu č. p. 5. Do nových prostor bude přemístěna obecní knihovna, ve dvoře vzniknou veřejné toalety určené pro potřeby přilehlého dětského hřiště a také nový prostor určený pro občerstvení nebo k pronájmu u příležitosti konání soukromých rodinných oslav.

- obec zadala vypracování projektové dokumentace k výstavbě nové hasičské zbrojnice na p.p.č. 688/9 a 688/11 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna.

- v roce 2017 obec obdržela stavební povolení na výstavbu chodníku v lokalitě Zámeček, který byl ve stejném roce vybudován. Nový chodník vede od silnice I. třídy k prodejně Konzum Zámeček.

V Rudolticích dne 2.5.2018

Upozornění:

Přílohy jsou uloženy ve formátu PDF. Pro prohlížení PDF souborů je nutný Adobe prohlížeč. Zdarma jej lze stáhnout např. na stránkách výrobce zde.


Dokument

Krytý bazén - vizualizace pdf8 MB01.11.2016
Krytý bazén - archit.studie - situace pdf185 kB01.11.2016
Krytý bazén - archit.studie - půdorysy a podélný řez pdf327 kB01.11.2016
Krytý bazén - archit.studie - pohledy JV a SZ pdf380 kB01.11.2016
Krytý bazén - archit.studie - JZ a SV pdf1 MB01.11.2016
Rekonstrukce domu č.p.5 - půdorys přízemí pdf1 MB01.11.2016
Rekonstrukce domu č.p.5 - pohledy JV a JZ pdf95 kB01.11.2016
Rekonstrukce domu č.p.5 - pohledy SV a SZ pdf96 kB01.11.2016
Nástavba MŠ - pohledy pdf218 kB01.11.2016
Nástavba MŠ - půdorys 1NP pdf352 kB01.11.2016
Nástavba MŠ - půdorys 2NP pdf1 MB01.11.2016
Přístavba ZŠ - pohledy pdf260 kB21.11.2016
Přístavba ZŠ - půdorys 1.NP pdf420 kB21.11.2016
Přístavba ZŠ - půdorys 2.NP pdf1 MB21.11.2016
Školní hřiště a přípojky pro bazén Rudoltice pdf2 MB01.07.2017
Víceúčelové hřiště na 1. sídlišti - technické zázemí pdf477 kB01.11.2017
Víceúčelové hřiště na 1. sídlišti - rez stavbou pdf1 MB01.11.2017
Víceúčelové hřiště na 1. sídlišti - situace pdf1 MB01.11.2017

Rozhodnutí

Chodník v lokalitě Zámeček v Rudolticích - stavební povolení pdf1 MB05.03.2017
Krytý bazén a školní hřiště - Územní rozhodnutí pdf406 kB21.04.2017
Rekonstrukce domu č.p.5 - stavební povolení pdf386 kB21.04.2017
Kanalizace a chodník v obci - Územní rozhodnutí pdf390 kB21.04.2017
Kanalizace a chodník v obci - Umístění stavby pdf1 MB21.04.2017
Odvodnění místní komunikace p.č. 4065 - Územní rozhodnutí pdf404 kB21.04.2017
Přístavba ZŠ - stavební povolení pdf7 MB21.04.2017
Nástavba MŠ - stavební povolení pdf6 MB21.04.2017
Chodník v lokalitě Zámeček - stavební povolení pdf1 MB24.04.2017
Napojení odpadních vod do ČOV pro RD, MŠ, ZŠ, TJ Sokol, čp.5 - stavební povolení pdf1 MB24.04.2017
Školní hřiště a přípojky pro bazén Rudoltice - stavební povolení pdf1 MB15.09.2017
Chodník podél komunikace III/31513 - stavební povolení pdf1 MB09.10.2017
Odvodnění místní komunikace p.č. 4065 - Rozhodnutí o vydání povolení pdf1 MB11.10.2017
Kanalizace pod chodníkem podél silnice III/31513 - stavební povolení pdf1 MB23.01.2018
Napojení odpadních vod do ČOV pro RD, MŠ, ZŠ, TJ Sokol, čp.5 - dodatečné stavební povolení pdf1 MB09.04.2018
Víceúčelové hřiště na 1. sídlišti - Rozhodnutí společné povolení pdf472 kB19.04.2018
Víceúčelové hřiště na 1. sídlišti - příloha situace pdf214 kB19.04.2018