Víte, že v roce 1832 byla postavena silnice směrem na Damníkov?

Novinky na stránkách
14.08.2018 - Rada obce

Zasedání rady obce dne 9.8.2018

10.07.2018 - 2018

Rudoltický zpravodaj č. 4/2018

15.06.2018 - Úřední deska

Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Rudoltice

13.06.2018 - Knihovna

Provoz knihovny během letních prázdnin 2018

21.05.2018 - Běh do vrchu 2018

Informace

 

 

Počasí


Sobota Neděle Pondělí

Úterý Středa Ćtvrtek

Statistika

TOPlist

Rudoltický zpravodaj

Rudoltický zpravodaj vychází pravidelně 6x ročně.

Vydavatelem je obec Rudoltice.

Redakce:

 

Příspěvky do zpravodaje je možné zasílat na shora uvedené e-maily v následujících termínech uzávěrek jednotlivých čísel v roce 2015:

Rudoltický zpravodaj 1/2015,únor - 31.1. 2015

Rudoltický zpravodaj 2/2015, duben -  31.3. 2015

Rudoltický zpravodaj 3/2015, červen - 31. 5. 2015

Rudoltický zpravodaj 4/2015,srpen - 31.7. 2015

Rudoltický zpravodaj 5/2015, říjen - 30.9.2015

Rudoltický zpravodaj 6/2015, prosinec - 30.11.2015

 

 

Tisk: DOBEL, s. r. o. Dolní Čermná. Náklad 800 ks. Neprodejné.

Distribuce zdarma.

Rudoltický zpravodaj je registrován u Ministerstva kultury ČR pod evidenčním číslem: MK ČR E 18073