Víte, že v roce 1802 obec zachvátil velký požár a zničil přes desítku hospodářských usedlostí?

Novinky na stránkách
12.12.2017 - Rada obce

Zasedání rady obce dne 6.12.2017

12.12.2017 - Advent 2017

10.12.2017 - Zastupitelstvo obce

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Rudoltice konaného dne 30.11.2017

02.11.2017 - 2017

Rudoltický zpravodaj č.6/2017 vč. přílohy, listopad

27.09.2017 - Ceníky

Nový ceník služeb obce Rudoltice a společnosti Vision platný od 1.10.2017

10.12.2016 - Likvidace odpadu

Svozový plán odpadu pro rok 2018

Informace

 

 

Počasí


Sobota Neděle Pondělí

Úterý Středa Ćtvrtek

Statistika

TOPlist

Žadatelé o byt

 

 

Jak se stát nájemníkem
 

bytu ve vlastnictví obce Rudoltice?

 


Podmínky pro přidělení bytu z hlediska poskytnutých dotací jsou následující:
 

Bytové domy v lokalitě Zámeček (čp. 601 – 628) + bytový dům přímo v obci (čp. 276)

 • jedná se o tzv. byty pro příjmově vymezené osoby
 • zkoumá se čistý příjem domácnosti 6 nebo 12 měsíců před uzavřením smlouvy
 • nikdo z členů domácnosti nesmí mít vlastnické nebo spoluvlastnické a jemu obdobné právo (např. věcné břemeno užívání) k bytu ani k bytovému či rodinnému domu nebo jeho části
 • nájemní smlouva se uzavírá maximálně na dobu 2 let a může být pravidelně prodlužována; při jejím prodloužení se již nezkoumá splnění výše uvedených podmínek (příjem, vlastnictví nemovitosti)
 • před podpisem nájemní smlouvy se skládá kauce ve výši 3násobku nájemného
 • žádost o byt se podává na formuláři v příloze. Vyplněnou a vlastnoručně podepsanou žádost je nutné doručit na podatelnu Obecního úřadu v Rudolticích buď osobně nebo poštou na adresu Obecní úřad Rudoltice, Rudoltice čp. 95, 561 25. Podaná žádost bude následně zaevidována do Seznamu žadatelů o přidělení bytu, který je pravidelně, vždy na počátku každého měsíce aktualizován a zveřejňován na úřední desce obecního úřadu. Žadatelé jsou zváni na osobní jednání se starostkou obce a členy Osadního výboru pro lokalitu Zámeček. Výsledkem tohoto jednání je návrh tzv. pořadníku žadatelů o byt, který je předkládán radě obce ke schválení.


Bytové domy přímo v obci (čp. 261 - 265)

 • příjem, vlastnictví nemovitosti se nezkoumá
 • nájemní smlouva se uzavírá na dobu 20 let
 • před podpisem nájemní smlouvy se skládá předplacený nájem ve výši 70 000 Kč ( 1+1), 100 000 Kč (2+1)
 • zprostředkování nájmu provádí Realitní a dražební společnost Mozaika se sídlem Lanškroun, Lorencova alej 1098 (vedle prodejny LIDL)


Sociální byty č. 5 a 8  v bytovém domě čp. 265

 • nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou 1 rok – poté lze  požádat o prodloužení (opět na 1 rok)
 • žadatelé dokládají svou sociální potřebnost
 • kauce ani předplacený nájem se neskládá

 

Upozornění:

Přílohy jsou uloženy ve formátu PDF. Pro prohlížení PDF souborů je nutný Adobe prohlížeč. Zdarma jej lze stáhnout např. na stránkách výrobce zde.


Formulář

Žádost o bytpdf60 kB28.12.2011