Víte, že roku 1619 byla vesnice převedena do majetku rodu Lichtensteinů?

Novinky na stránkách
13.11.2018 - Podzim v obci

Fotografie podzim 2018

07.11.2018 - Rada obce

Zasedání rady obce dne 1.11.2018

05.11.2018 - Výbory a komise

Noví členové výborů a komisí

05.11.2018 - 2018

Rudoltický zpravodaj č. 6/2018

01.11.2018 - Zastupitelstvo obce

Noví členové zastupitelstva a rady obce

01.11.2018 - Tělocvična

Změna správce tělocvičny, nový telefon

22.10.2018 - Povinné informace

Změna telefonního čísla: Obecní úřad 467 771 292

Informace

 

 

Počasí


Sobota Neděle Pondělí

Úterý Středa Ćtvrtek

Statistika

TOPlist

Rozpočtová opatření

§ 16
 
Změny rozpočtu
 
(1) Rozpočet může být po jeho schválení změněn z důvodu
a) změny v organizaci hospodářství financovaného rozpočtem (organizační změny),
 
b) změny právních předpisů ovlivňujících výši rozpočtovaných příjmů nebo výdajů (metodické změny); patří mezi ně také cenové změny ovlivněné změnami právní úpravy regulovaných cen, nebo
 
c) změny objektivně působících skutečností ovlivňujících plnění rozpočtu příjmů či výdajů (věcné změny).
 
(2) Změna rozpočtu se provádí rozpočtovým opatřením. Rozpočtová opatření se evidují podle časové posloupnosti. Rozpočtová opatření se uskutečňují povinně, a to i jde-li o změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu, o změny závazných ukazatelů vůči jiným osobám nebo jestliže hrozí nebezpečí vzniku rozpočtového schodku.
 
(3) Rozpočtovým opatřením je
a) přesun rozpočtových prostředků, při němž se jednotlivé příjmy nebo výdaje navzájem ovlivňují, aniž by se změnil jejich celkový objem nebo schválený rozdíl celkových příjmů a výdajů,
 
b) použití nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových, rozpočtem nezajištěných výdajů, čímž se zvýší celkový objem rozpočtu,
 
c) vázání rozpočtových výdajů, jestliže je jejich krytí ohroženo neplněním rozpočtových příjmů; tímto opatřením se objem rozpočtu snižuje.
 
(4) Rozpočtové opatření se provádí před provedením rozpočtově nezajištěného výdaje. Po provedení rozpočtově nezajištěného výdaje lze rozpočtové opatření provést pouze při živelní pohromě nebo havárii ohrožující životy a majetek, při plnění peněžní povinnosti uložené pravomocným rozhodnutím, při obdržení dotace před koncem kalendářního roku nebo pokud se jedná o finančních prostředky podle § 28 odst. 12.
 
(5) Schválené rozpočtové opatření se zveřejňuje podle § 11 odst. 4, § 11a odst. 4 a § 39 odst. 7 obdobně.§ 16
 

 
§ 16 Změny rozpočtu
zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu,
ve znění pozdějších předpisů
 
(1) Rozpočet může být po jeho schválení změněn z důvodu
a) změny v organizaci hospodářství financovaného rozpočtem (organizační změny),
b) změny právních předpisů ovlivňujících výši rozpočtovaných příjmů nebo výdajů (metodické změny); patří mezi ně také cenové změny ovlivněné změnami právní úpravy regulovaných cen, nebo
c) změny objektivně působících skutečností ovlivňujících plnění rozpočtu příjmů či výdajů (věcné změny).
 
(2) Změna rozpočtu se provádí rozpočtovým opatřením. Rozpočtová opatření se evidují podle časové posloupnosti. Rozpočtová opatření se uskutečňují povinně, a to i jde-li o změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu, o změny závazných ukazatelů vůči jiným osobám nebo jestliže hrozí nebezpečí vzniku rozpočtového schodku.
 
(3) Rozpočtovým opatřením je
a) přesun rozpočtových prostředků, při němž se jednotlivé příjmy nebo výdaje navzájem ovlivňují, aniž by se změnil jejich celkový objem nebo schválený rozdíl celkových příjmů a výdajů,
b) použití nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových, rozpočtem nezajištěných výdajů, čímž se zvýší celkový objem rozpočtu,
c) vázání rozpočtových výdajů, jestliže je jejich krytí ohroženo neplněním rozpočtových příjmů; tímto opatřením se objem rozpočtu snižuje.
 
(4) Rozpočtové opatření se provádí před provedením rozpočtově nezajištěného výdaje. Po provedení rozpočtově nezajištěného výdaje lze rozpočtové opatření provést pouze při živelní pohromě nebo havárii ohrožující životy a majetek, při plnění peněžní povinnosti uložené pravomocným rozhodnutím, při obdržení dotace před koncem kalendářního roku nebo pokud se jedná o finančních prostředky podle § 28 odst. 12.
 
(5) Schválené rozpočtové opatření se zveřejňuje podle § 11 odst. 4, § 11a odst. 4 a § 39 odst. 7 obdobně.

Dokument

Rozpočtové opatření č. 1/2017 pdf323 kB22.03.2017
Rozpočtové opatření č. 2/2017 pdf296 kB22.03.2017
Rozpočtové opatření č. 3/2017 pdf243 kB10.04.2017
Rozpočtové opatření č. 4/2017 pdf328 kB18.04.2017
Rozpočtové opatření č. 5/2017 pdf320 kB02.06.2017
Rozpočtové opatření č. 6/2017 pdf279 kB02.06.2017
Rozpočtové opatření č. 7/2017 pdf234 kB20.07.2017
Rozpočtové opatření č. 8/2017 pdf308 kB20.07.2017
Rozpočtové opatření č. 9/2017 pdf354 kB28.07.2017
Rozpočtové opatření č. 10/2017 pdf243 kB22.09.2017
Rozpočtové opatření č. 11/2017 pdf245 kB06.10.2017
Rozpočtové opatření č. 12/2017 pdf385 kB24.10.2017
Rozpočtové opatření č. 13/2017 pdf266 kB06.11.2017
Rozpočtové opatření č. 14/2017 pdf383 kB21.11.2017
Rozpočtové opatření č. 15/2017 pdf311 kB06.12.2017
Rozpočtové opatření č. 16/2017 pdf386 kB21.12.2017
Rozpočtové opatření č. 1/2018 pdf432 kB12.01.2018
Rozpočtové opatření č. 2/2018 pdf240 kB30.01.2018
Rozpočtové opatření č. 3/2018 pdf335 kB01.03.2018
Rozpočtové opatření č. 4/2018 pdf239 kB06.04.2018
Rozpočtové opatření č. 5/2018 pdf348 kB23.04.2018
Rozpočtové opatření č. 6/2018 pdf301 kB04.05.2018
Rozpočtové opatření č. 7/2018 pdf1 MB04.05.2018
Rozpočtové opatření č. 8/2018 pdf336 kB13.07.2018
Rozpočtové opatření č. 9/2018 pdf1 MB10.09.2018
Rozpočtové opatření č. 10/2018 pdf1 MB27.09.2018
Rozpočtové opatření č. 11/2018 pdf1 MB27.09.2018
Rozpočtové opatření č. 12/2018 pdf1 MB30.10.2018