Víte, že dnešní kostel a fara byly vystavěny v letech 1804 až 1808 za podpory Lichtensteinů a o rok později v roce 1809 fara vyhořela?

Novinky na stránkách
14.08.2018 - Rada obce

Zasedání rady obce dne 9.8.2018

10.07.2018 - 2018

Rudoltický zpravodaj č. 4/2018

15.06.2018 - Úřední deska

Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Rudoltice

13.06.2018 - Knihovna

Provoz knihovny během letních prázdnin 2018

21.05.2018 - Běh do vrchu 2018

Informace

 

 

Počasí


Sobota Neděle Pondělí

Úterý Středa Ćtvrtek

Statistika

TOPlist

Ochrana osobních údajů

Obec zpracovává osobní údaje (dále jen „OsÚ“) ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona o obcích a dalších obecně závazných právních předpisů.

Obec dále pořizuje obrazové záznamy z akcí, které publikuje na svém webu, Facebooku a zpravodaji. OsÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OsÚ do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpracování OsÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od obce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OsÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování údajů.

Správce OsÚ:
Obec Rudoltice,
sídlo: čp. 95, 561 25 Rudoltice, IČO 00279421
DS: 7cab3x3, telefon: 465 323 124, e-mail: epodatelna@rudoltice.cz 

Pověřenec pro OsÚ:
Dobrovolný svazek obcí LANŠKROUNSKO
sídlo: nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, IČO 70902640
DS: 9e7dzu4

kontaktní osoba:
RNDr. Antonín Fiala, e-mail: fiala@dso-lanskrounsko.cz, tel.: +420 603 874 843