Víte, že v roce 1843 začala výstavba železniční tratě přes Rudoltice a v roce 1845 byl zahájen její provoz? Jako nádraží sloužil strážní domek a v roce 1854 byl přestavěn na vlakové nádraží.

Novinky na stránkách
08.10.2018 - Rada obce

Zasedání rady obce dne 4.10.2018

27.09.2018 - Zastupitelstvo obce

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Rudoltice konaného dne 24.9.2018

24.09.2018 - Projekty v obci

Výkresová dokumentace - chodník a splašková kanalizace podél komunikace III/31513

12.09.2018 - 2018

Rudoltický zpravodaj č. 5/2018

Informace

 

 

Počasí


Sobota Neděle Pondělí

Úterý Středa Ćtvrtek

Statistika

TOPlist

Ochrana osobních údajů

Obec zpracovává osobní údaje (dále jen „OsÚ“) ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona o obcích a dalších obecně závazných právních předpisů.

Obec dále pořizuje obrazové záznamy z akcí, které publikuje na svém webu, Facebooku a zpravodaji. OsÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OsÚ do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpracování OsÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od obce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OsÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování údajů.

Správce OsÚ:
Obec Rudoltice,
sídlo: čp. 95, 561 25 Rudoltice, IČO 00279421
DS: 7cab3x3, telefon: 465 323 124, e-mail: epodatelna@rudoltice.cz 

Pověřenec pro OsÚ:
Dobrovolný svazek obcí LANŠKROUNSKO
sídlo: nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, IČO 70902640
DS: 9e7dzu4

kontaktní osoba:
RNDr. Antonín Fiala, e-mail: fiala@dso-lanskrounsko.cz, tel.: +420 603 874 843