Víte, že nové kabiny na hřišti TJ Sokol byly vystavěny v roce 1980 zejména vlastními silami členů TJ Sokol?

Novinky na stránkách
12.09.2018 - 2018

Rudoltický zpravodaj č. 5/2018

11.09.2018 - Rada obce

Zasedání rady obce dne 6.9.2018

Informace

 

 

Počasí


Sobota Neděle Pondělí

Úterý Středa Ćtvrtek

Statistika

TOPlist

Bytový fond

Obec Rudoltice je vlastníkem 403 nájemních bytů.

75 bytů se nachází přímo v obci a zbylých 328 v lokalitě Zámeček. Byty jsou různých velikostí (1+1, 2+1, 3+1).

Všechny byty byly vystavěny za pomoci státních dotací, a to od Ministerstva pro místní rozvoj a Státního fondu rozvoje bydlení.

Byty v lokalitě Zámeček + čp. 276:

Specifikace bytů:

 • bytové domy čp. 601-624, lokalita Zámeček
  V každém domě se nachází celkem 13 bytů z toho 10 bytů o velikosti 2+1 a 3 byty o velikosti 1+1.
 • bytové domy čp. 625-628, lokalita Zámeček
  V každém domě se nachází celkem 4 byty, všechny o velikosti 3+1.
 • bytový dům čp. 276, přímo v obci
  V domě se nachází celkem 4 byty z toho 2 byty o velikosti 2+1 a 2 byty o velikosti 3+1.

Celková výměra bytů (není započítána výměra sklepa):

 • byty o velikosti 1+1 cca 36 m2
 • byty o velikosti 2+1 cca 52 – 58 m2
 • byty o velikosti 3+1 cca 68 m2

Výstavba těchto bytových domů byla provedena za pomoci státní dotace, poskytnuté obci buď Ministerstvem financí ČR podle "Programu podpory výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury" nebo Státním fondem rozvoje bydlení podle nařízení vlády č. 146/2003 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů pro příjmově vymezení osoby.

V souvislosti se způsobem financování - státní dotací může obec byt pronajmout pouze tzv. příjmově vymezeným osobám, a to na dobu maximálně dvou let (dobu trvání nájmu lze opakovaně prodloužit).

Příjmově vymezená osoba nesmí mít zároveň vlastnické nebo spoluvlastnické právo k bytovému domu, rodinnému domu, bytu nebo jeho části, ani je neužívat právem odpovídajícím věcnému břemeni.

Příjmově vymezenou osobou se rozumí:

1.    samostatné žijící osoba, která prokáže, že její průměrný měsíční příjem v období 6 nebo 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,8 násobek průměrné měsíční mzdy za národní hospodářství zveřejněné Českým statistickým úřadem.

Přitom, bude-li smlouva o nájmu bytu postaveného s dotací uzavřena v období od 1. července do 31. prosince, bude čistý měsíční příjem porovnáván s průměrnou mzdou za minulý kalendářní rok za národní hospodářství zjištěnou a zveřejněnou Českým statistickým úřadem, bude-li smlouva o nájmu bytu postaveného s dotací uzavřena v období od 1. ledna do 30. června, bude čistý měsíční příjem porovnáván s průměrnou mzdou za předminulý kalendářní rok za národní hospodářství zjištěnou a zveřejněnou Českým statistickým úřadem.

2.    osoba s dalšími členy domácnosti, která prokáže, že průměrný měsíční příjem domácnosti nepřesáhl v období 6 nebo 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy 1,5 násobek průměrné měsíční mzdy za národní hospodářství zveřejněné Českým statistickým úřadem.

Bude-li smlouva o nájmu bytu postaveného s dotací uzavřena v období od 1. července do 31. prosince, bude čistý měsíční příjem porovnáván s průměrnou mzdou za minulý kalendářní rok za národní hospodářství zjištěnou a zveřejněnou Českým statistickým úřadem, bude-li smlouva o nájmu bytu postaveného s dotací uzavřena v období od 1. ledna do 30. června, bude čistý měsíční příjem porovnáván s průměrnou mzdou za předminulý kalendářní rok za národní hospodářství zjištěno a zveřejněnou Českým statistickým úřadem.

Před podpisem nájemní smlouvy musí být složena kauce na nájemném ve výši 3násobku měsíčního nájemného.

 

Byty přímo v obci:

Specifikace bytů:

 • bytové domy čp. 261, 264 a 265
  V každém domě se nachází celkem 15 bytů z toho 9 bytů o velikosti 2+1 a 6 bytů o velikosti 1+1.
 • bytové domy čp. 262 a 263
  V každém domě se nachází celkem 13 bytů z toho 10 bytů o velikosti 2+1 a 3 byty o velikosti 1+1.

Celková výměra bytů (není započítána výměra sklepa):

 • byty o velikosti 1+1 cca 33 - 44 m2
 • byty o velikosti 2+1 cca 45 - 50 m2

Nájemní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, před podpisem nájemní smlouvy se skládá předplacený nájem ve výši:

 • 70.000,- Kč u bytů o velikosti 1+1,
 • 100.000,- Kč u bytů o velikosti 2+1.

Rada obce může na svém zasedání rozhodnout o přidělení bytu s nájemní smlouvu na dobu určitou a s kaucí ve výši 3násobku měsíčního nájemného.

Žádosti o pronájem jsou vyřizovány v pořadí dle data jejich podání. O přidělení bytu mimo pořadí rozhoduje pouze rada obce na svém zasedání. Mezi tyto případy patří např. výměna bytu.