Víte, že lokální železniční trať Rudoltice Lanškroun byla postavena v roce 1885?

Novinky na stránkách
16.01.2019 - 2019

Rudoltický zpravodaj č. 1/2019 vč. přílohy

11.01.2019 - Ceníky

Cena vodného a stočného od 1.1.2019

21.12.2018 - Adventní čas 2018

Vánoční koncerty

21.12.2018 - Rada obce

Zasedání rady obce dne 20.12.2018

19.12.2018 - Zastupitelstvo obce

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 12.12.2018

13.12.2018 - Likvidace odpadu

Svozový plán odpadu pro rok 2019

01.11.2018 - Tělocvična

Změna správce tělocvičny, nový telefon

22.10.2018 - Povinné informace

Změna telefonního čísla: Obecní úřad 467 771 292

Informace

 

 

Počasí


Sobota Neděle Pondělí

Úterý Středa Ćtvrtek

Statistika

TOPlist

Bytový fond

Obec Rudoltice je vlastníkem 403 nájemních bytů.

75 bytů se nachází přímo v obci a zbylých 328 v lokalitě Zámeček. Byty jsou různých velikostí (1+1, 2+1, 3+1).

Všechny byty byly vystavěny za pomoci státních dotací, a to od Ministerstva pro místní rozvoj a Státního fondu rozvoje bydlení.

Byty v lokalitě Zámeček + čp. 276:

Specifikace bytů:

 • bytové domy čp. 601-624, lokalita Zámeček
  V každém domě se nachází celkem 13 bytů z toho 10 bytů o velikosti 2+1 a 3 byty o velikosti 1+1.
 • bytové domy čp. 625-628, lokalita Zámeček
  V každém domě se nachází celkem 4 byty, všechny o velikosti 3+1.
 • bytový dům čp. 276, přímo v obci
  V domě se nachází celkem 4 byty z toho 2 byty o velikosti 2+1 a 2 byty o velikosti 3+1.

Celková výměra bytů (není započítána výměra sklepa):

 • byty o velikosti 1+1 cca 36 m2
 • byty o velikosti 2+1 cca 52 – 58 m2
 • byty o velikosti 3+1 cca 68 m2

Výstavba těchto bytových domů byla provedena za pomoci státní dotace, poskytnuté obci buď Ministerstvem financí ČR podle "Programu podpory výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury" nebo Státním fondem rozvoje bydlení podle nařízení vlády č. 146/2003 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů pro příjmově vymezení osoby.

V souvislosti se způsobem financování - státní dotací může obec byt pronajmout pouze tzv. příjmově vymezeným osobám, a to na dobu maximálně dvou let (dobu trvání nájmu lze opakovaně prodloužit).

Příjmově vymezená osoba nesmí mít zároveň vlastnické nebo spoluvlastnické právo k bytovému domu, rodinnému domu, bytu nebo jeho části, ani je neužívat právem odpovídajícím věcnému břemeni.

Příjmově vymezenou osobou se rozumí:

1.    samostatné žijící osoba, která prokáže, že její průměrný měsíční příjem v období 6 nebo 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,8 násobek průměrné měsíční mzdy za národní hospodářství zveřejněné Českým statistickým úřadem.

Přitom, bude-li smlouva o nájmu bytu postaveného s dotací uzavřena v období od 1. července do 31. prosince, bude čistý měsíční příjem porovnáván s průměrnou mzdou za minulý kalendářní rok za národní hospodářství zjištěnou a zveřejněnou Českým statistickým úřadem, bude-li smlouva o nájmu bytu postaveného s dotací uzavřena v období od 1. ledna do 30. června, bude čistý měsíční příjem porovnáván s průměrnou mzdou za předminulý kalendářní rok za národní hospodářství zjištěnou a zveřejněnou Českým statistickým úřadem.

2.    osoba s dalšími členy domácnosti, která prokáže, že průměrný měsíční příjem domácnosti nepřesáhl v období 6 nebo 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy 1,5 násobek průměrné měsíční mzdy za národní hospodářství zveřejněné Českým statistickým úřadem.

Bude-li smlouva o nájmu bytu postaveného s dotací uzavřena v období od 1. července do 31. prosince, bude čistý měsíční příjem porovnáván s průměrnou mzdou za minulý kalendářní rok za národní hospodářství zjištěnou a zveřejněnou Českým statistickým úřadem, bude-li smlouva o nájmu bytu postaveného s dotací uzavřena v období od 1. ledna do 30. června, bude čistý měsíční příjem porovnáván s průměrnou mzdou za předminulý kalendářní rok za národní hospodářství zjištěno a zveřejněnou Českým statistickým úřadem.

Před podpisem nájemní smlouvy musí být složena kauce na nájemném ve výši 3násobku měsíčního nájemného.

 

Byty přímo v obci:

Specifikace bytů:

 • bytové domy čp. 261, 264 a 265
  V každém domě se nachází celkem 15 bytů z toho 9 bytů o velikosti 2+1 a 6 bytů o velikosti 1+1.
 • bytové domy čp. 262 a 263
  V každém domě se nachází celkem 13 bytů z toho 10 bytů o velikosti 2+1 a 3 byty o velikosti 1+1.

Celková výměra bytů (není započítána výměra sklepa):

 • byty o velikosti 1+1 cca 33 - 44 m2
 • byty o velikosti 2+1 cca 45 - 50 m2

Nájemní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, před podpisem nájemní smlouvy se skládá předplacený nájem ve výši:

 • 70.000,- Kč u bytů o velikosti 1+1,
 • 100.000,- Kč u bytů o velikosti 2+1.

Rada obce může na svém zasedání rozhodnout o přidělení bytu s nájemní smlouvu na dobu určitou a s kaucí ve výši 3násobku měsíčního nájemného.

Žádosti o pronájem jsou vyřizovány v pořadí dle data jejich podání. O přidělení bytu mimo pořadí rozhoduje pouze rada obce na svém zasedání. Mezi tyto případy patří např. výměna bytu.