Víte, že roku 1619 byla vesnice převedena do majetku rodu Lichtensteinů?

Novinky na stránkách
25.05.2018 - Rada obce

Zasedání rady obce dne 23.5.2018

21.05.2018 - Běh do vrchu 2018

03.05.2018 - Jaro v obci

Jaro v obci 2018

02.05.2018 - Projekty v obci

Přehled územních rozhodnutí,stavebních povolení a stav jejich realizací

02.05.2018 - 2018

Rudoltický zpravodaj č. 3/2018

Informace

 

 

Počasí


Sobota Neděle Pondělí

Úterý Středa Ćtvrtek

Statistika

TOPlist

Rozpočet

Rozpočet obce Rudoltice na rok 2017

Zastupitelstvo obce Rudoltice na svém veřejném zasedání dne 19.12.2016 schválilo plným počtem hlasů přítomných zastupitelů rozpočet obce Rudoltice na rok 2017 v podobě návrhu rozpočtu zveřejněného v souladu se zákonem na fyzické i elektronické úřední desce obecního úřadu po dobu 15 dnů před jeho veřejným projednáním.

 

celkové příjmy rozpočtu ve výši     30 938 300 Kč

celkové výdaje rozpočtu ve výši     27 738 300 Kč

financování ve výši                              3 200 000 Kč

 

 

Zastupitelstvo obce Rudoltice schválilo neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci  ZŠ a MŠ Rudoltice

ve výši 1 750 tis. Kč.

Zastupitelstvo obce Rudoltice schválilo poskytnutí neinvestičního účelového transferu organizaci T.J. SOKOL RUDOLTICE

ve výši 150 tis. Kč.

Zastupitelstvo obce Rudoltice schválilo poskytnutí neinvestičního účelového transferu organizaci Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Vodní sporty Pionýr Ústí nad Orlicí

ve výši  30 tis. Kč.

Zastupitelstvo obce Rudoltice schválilo poskytnutí neinvestičního účelového transferu Mysliveckému sdružení Rudoltice

ve výši 53 tis. Kč.

Zastupitelstvo  obce Rudoltice schválilo poskytnutí neinvestičního účelového transferu SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Rudoltice

ve výši 38,5 tis. Kč.
 

Zastupitelstvo obce Rudoltice stanovilo, že ve výdajové stránce rozpočtu nesmí být překročen jim stanovený objem provozních a investičních výdajů dle jednotlivých paragrafů schváleného rozpočtu roku 2017. V rámci paragrafů se změna v jednotlivých položkách výdajů povoluje.

financování ve výši         3 020 tis. Kčobce Rudoltice na svém veřejném zasedání dne 19.12.2011 schválilo (10ti hlasy z 12ti možných) rozpočet obce Rudoltice na rok 2012 v podobě návrhu rozpočtu zveřejněného v souladu se zákonem na fyzické i elektronické úřední desce obecního úřadu v období od 1.12.2011 do 19.12.2011.
 
celkové příjmy rozpočtu ve výši 21 852,6 tis. Kč
celkové výdaje rozpočtu ve výši 18 832,6 tis. Kč
financování ve výši 3 020 tis. Kč
 
Zastupitelstvo obce Rudoltice schválilo neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci
ZŠ a MŠ Rudoltice ve výši 1 060 tis. Kč.
 
Zastupitelstvo obce Rudoltice schválilo poskytnutí účelové dotace TJ SOKOL RUDOLTICE 
ve výši 80 tis. Kč.
 
Zastupitelstvo obce Rudoltice stanovilo, že ve výdajové stránce rozpočtu nesmí být překročen jim stanovený objem provozních a investičních výdajů dle jednotlivých paragrafů schváleného rozpočtu roku 2012. V rámci paragrafů se změna v jednotlivých položkách výdajů povoluje.