Víte, že v roce 1588 koupil celé panství Adam Felix Hrzán z Harasova od Jana z Pernštejna?

Novinky na stránkách
12.12.2017 - Rada obce

Zasedání rady obce dne 6.12.2017

12.12.2017 - Advent 2017

10.12.2017 - Zastupitelstvo obce

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Rudoltice konaného dne 30.11.2017

02.11.2017 - 2017

Rudoltický zpravodaj č.6/2017 vč. přílohy, listopad

27.09.2017 - Ceníky

Nový ceník služeb obce Rudoltice a společnosti Vision platný od 1.10.2017

10.12.2016 - Likvidace odpadu

Svozový plán odpadu pro rok 2018

Informace

 

 

Počasí


Sobota Neděle Pondělí

Úterý Středa Ćtvrtek

Statistika

TOPlist

Pronájem bytů v lokalitě Zámeček+čp. 276 v obci

Specifikace bytů:

  • bytové domy čp. 601-624, lokalita Zámeček

V každém domě se nachází celkem 13 bytů z toho 10 bytů o velikosti 2+1 a 3 byty o velikosti 1+1.

  • bytové domy čp. 625-628, lokalita Zámeček

V každém domě se nachází celkem 4 byty, všechny o velikosti 3+1.

  • bytový dům čp. 276, přímo v obci

V domě se nachází celkem 4 byty z toho 2 byty o velikosti 2+1 a 2 byty o velikosti 3+1.

 

Celková výměra bytů (není započítána výměra sklepa):

  • byty o velikosti 1+1 cca 36 m2
  • byty o velikosti 2+1 cca 52 – 58 m2
  • byty o velikosti 3+1 cca 68 m2

 

Výstavba těchto bytových domů byla provedena za pomoci státní dotace, poskytnuté obci buď Ministerstvem financí ČR podle "Programu podpory výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury" nebo Státním fondem rozvoje bydlení podle nařízení vlády č. 146/2003 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů pro příjmově vymezení osoby.

V souvislosti se způsobem financování - státní dotací může obec byt pronajmout pouze tzv. příjmově vymezeným osobám, a to na dobu maximálně dvou let (dobu trvání nájmu lze opakovaně prodloužit).

Příjmově vymezená osobanesmí mít zároveň vlastnické nebo spoluvlastnické právo k bytovému domu, rodinnému domu, bytu nebo jeho části, ani je neužívat právem odpovídajícím věcnému břemeni.

Příjmově vymezenou osobou se rozumí:

1.    samostatné žijící osoba, která prokáže, že její průměrný měsíční příjem v období 6 nebo 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,8 násobek průměrné měsíční mzdy za národní hospodářství zveřejněné Českým statistickým úřadem.

Přitom, bude-li smlouva o nájmu bytu postaveného s dotací uzavřena v období od 1. července do 31. prosince, bude čistý měsíční příjem porovnáván s průměrnou mzdou za minulý kalendářní rok za národní hospodářství zjištěnou a zveřejněnou Českým statistickým úřadem, bude-li smlouva o nájmu bytu postaveného s dotací uzavřena v období od 1. ledna do 30. června, bude čistý měsíční příjem porovnáván s průměrnou mzdou za předminulý kalendářní rok za národní hospodářství zjištěnou a zveřejněnou Českým statistickým úřadem.

2.    osoba s dalšími členy domácnosti, která prokáže, že průměrný měsíční příjem domácnosti nepřesáhl v období 6 nebo 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy 1,5 násobek průměrné měsíční mzdy za národní hospodářství zveřejněné Českým statistickým úřadem.

Bude-li smlouva o nájmu bytu postaveného s dotací uzavřena v období od 1. července do 31. prosince, bude čistý měsíční příjem porovnáván s průměrnou mzdou za minulý kalendářní rok za národní hospodářství zjištěnou a zveřejněnou Českým statistickým úřadem, bude-li smlouva o nájmu bytu postaveného s dotací uzavřena v období od 1. ledna do 30. června, bude čistý měsíční příjem porovnáván s průměrnou mzdou za předminulý kalendářní rok za národní hospodářství zjištěno a zveřejněnou Českým statistickým úřadem.

Před podpisem nájemní smlouvy musí být složena kauce na nájemném ve výši 3násobku měsíčního nájemného.

Žádost o pronájem bytu se podává na schváleném tiskopisu. Vyplněnou a vlastnoručně podepsanou žádost je nutné doručit na podatelnu Obecního úřadu v Rudolticích buď osobně nebo korespondenčně na adresu Obecní úřad Rudoltice, Rudoltice 95, 561 25 Rudoltice.

Podaná žádost bude následně zaevidována do Seznamu žadatelů o pronájem bytu, který je pravidelně aktualizován a zveřejňován na webových stránkách obce a vývěsce před budovou obecního úřadu.

Žadatelé mohou být pozváni na osobní jednání se starostou obce nebo se členy Osadního výboru pro lokalitu Zámeček.

O přidělení bytu mimo Seznam žadatelů o pronájem bytu rozhoduje pouze rada obce na svém zasedání. Mezi tyto případy patří např. výměna bytu.


Dokument

Seznam žadatelů o pronájem bytu - lokalita Zámečekpdf99 kB06.09.2017

Formulář

Žádost o pronájem bytupdf60 kB01.04.2015