Víte, že kostel vysvěcený sv. Petru a Pavlu je empírový, postavený z materiálu vyhořelého barokního Nového zámku?

Novinky na stránkách
13.03.2018 - Rada obce

Zasedání rady obce dne 8.3.2018

13.03.2018 - Zima v obci

Zima 2018 v obci

07.03.2018 - Zastupitelstvo obce

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Rudoltice konaného dne 26.2.2018

01.03.2018 - 2018

Rudoltický zpravodaj č. 2/2018

16.02.2018 - Úřední deska

Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce

Informace

 

 

Počasí


Sobota Neděle Pondělí

Úterý Středa Ćtvrtek

Statistika

TOPlist

Pronájem bytů v lokalitě Zámeček+čp. 276 v obci

Specifikace bytů:

  • bytové domy čp. 601-624, lokalita Zámeček

V každém domě se nachází celkem 13 bytů z toho 10 bytů o velikosti 2+1 a 3 byty o velikosti 1+1.

  • bytové domy čp. 625-628, lokalita Zámeček

V každém domě se nachází celkem 4 byty, všechny o velikosti 3+1.

  • bytový dům čp. 276, přímo v obci

V domě se nachází celkem 4 byty z toho 2 byty o velikosti 2+1 a 2 byty o velikosti 3+1.

 

Celková výměra bytů (není započítána výměra sklepa):

  • byty o velikosti 1+1 cca 36 m2
  • byty o velikosti 2+1 cca 52 – 58 m2
  • byty o velikosti 3+1 cca 68 m2

 

Výstavba těchto bytových domů byla provedena za pomoci státní dotace, poskytnuté obci buď Ministerstvem financí ČR podle "Programu podpory výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury" nebo Státním fondem rozvoje bydlení podle nařízení vlády č. 146/2003 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů pro příjmově vymezení osoby.

V souvislosti se způsobem financování - státní dotací může obec byt pronajmout pouze tzv. příjmově vymezeným osobám, a to na dobu maximálně dvou let (dobu trvání nájmu lze opakovaně prodloužit).

Příjmově vymezená osobanesmí mít zároveň vlastnické nebo spoluvlastnické právo k bytovému domu, rodinnému domu, bytu nebo jeho části, ani je neužívat právem odpovídajícím věcnému břemeni.

Příjmově vymezenou osobou se rozumí:

1.    samostatné žijící osoba, která prokáže, že její průměrný měsíční příjem v období 6 nebo 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,8 násobek průměrné měsíční mzdy za národní hospodářství zveřejněné Českým statistickým úřadem.

Přitom, bude-li smlouva o nájmu bytu postaveného s dotací uzavřena v období od 1. července do 31. prosince, bude čistý měsíční příjem porovnáván s průměrnou mzdou za minulý kalendářní rok za národní hospodářství zjištěnou a zveřejněnou Českým statistickým úřadem, bude-li smlouva o nájmu bytu postaveného s dotací uzavřena v období od 1. ledna do 30. června, bude čistý měsíční příjem porovnáván s průměrnou mzdou za předminulý kalendářní rok za národní hospodářství zjištěnou a zveřejněnou Českým statistickým úřadem.

2.    osoba s dalšími členy domácnosti, která prokáže, že průměrný měsíční příjem domácnosti nepřesáhl v období 6 nebo 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy 1,5 násobek průměrné měsíční mzdy za národní hospodářství zveřejněné Českým statistickým úřadem.

Bude-li smlouva o nájmu bytu postaveného s dotací uzavřena v období od 1. července do 31. prosince, bude čistý měsíční příjem porovnáván s průměrnou mzdou za minulý kalendářní rok za národní hospodářství zjištěnou a zveřejněnou Českým statistickým úřadem, bude-li smlouva o nájmu bytu postaveného s dotací uzavřena v období od 1. ledna do 30. června, bude čistý měsíční příjem porovnáván s průměrnou mzdou za předminulý kalendářní rok za národní hospodářství zjištěno a zveřejněnou Českým statistickým úřadem.

Před podpisem nájemní smlouvy musí být složena kauce na nájemném ve výši 3násobku měsíčního nájemného.

Žádost o pronájem bytu se podává na schváleném tiskopisu. Vyplněnou a vlastnoručně podepsanou žádost je nutné doručit na podatelnu Obecního úřadu v Rudolticích buď osobně nebo korespondenčně na adresu Obecní úřad Rudoltice, Rudoltice 95, 561 25 Rudoltice.

Žadatelé mohou být pozváni na osobní jednání se starostou obce nebo se členy Osadního výboru pro lokalitu Zámeček.

Žádosti jsou vyřizovány v pořadí dle data jejich podání. O přidělení bytu mimo pořadí rozhoduje pouze rada obce na svém zasedání. Mezi tyto případy patří např. výměna bytu.


Formulář

Žádost o pronájem bytu pdf60 kB01.04.2015