Víte, že prapor a současný znak byl obci přidělen v roce 2004?

Novinky na stránkách

25.04.2017 - Flora Olomouc 2017

24.04.2017 - Projekty v obci

Přehled územních rozhodnutí a stavebních povolení

19.04.2017 - Rada obce

Zasedání rady obce dne 13.4.2017

05.04.2017 - Ceníky

Nový ceník služeb obce Rudoltice platný od 1.4.2017

03.04.2017 - Služby knihovny

Nové knihy z výměnného fondu

Informace

 

 

Počasí


Sobota Neděle Pondělí

Úterý Středa Ćtvrtek

Statistika

TOPlist

Výstavba cyklostezky Lanškroun - Rudoltice

Dne 26. dubna 2012 byla zahájena výstavba cyklostezky Lanškroun - Rudoltice.

Výstavba probíhá ve směru od Lanškrouna. Cyklostezka v délce 2,6 km, která bude sloužit pro cyklisty i pro pěší, povede od železničního přejezdu v Lanškrouně podél silnice I/43 až do Rudoltic. V místech před Autoservisem Tejkl se od silnice I. třídy odkloní mezi domy a bude ukončena u silnice III. třídy naproti autobusové zastávce Rudoltice - křižovatka.

Investor akce: Dobrovolný svazek obcí LANŠKROUNSKO. Dotaci od SFDI ve výši 5 987 000 Kč dofinancovávají v poměru 2/3 obec Rudoltice a 1/3 město Lanškroun. Náklady na výstavbu by neměly přesáhnout částku 12,5 milionu Kč.

Výstavbu provádí: SKANSKA a.s.

Předpokládaný termín dokončení stavby: 30.11.2012

 

Informace z kontrolních dnů na stavbě:

17. 5. 2012 - Od zahájení stavby se provádí vytyčení cykostezky a následná skrývka podorniční a orné půdy. Orná půda je uskladněna na mezideponii pod sídlištěm Zámeček a později bude částečně použita na terénní úpravy cyklostezky. Podorniční půda, která bude sloužit k terénním úpravám blízkého okolí, je uskladněna na pozemcích obce ve svahovitém terénu v sousedství cyklostezky. Výstavba probíhá dle plánu, bez komplikací.

7. 6. 2012Ke konci května byly dokončeny výše uvedené hrubé zemní práce. V současné době probíhá výstavba odvodňovacího systému cyklostezky a prvního úseku budoucího osvětlení.  

21. 6. 2012 - I nadále probíhá výstavba odvodňovacího systému cyklostezky a pokračuje se v budování veřejného osvětlení. Výstavba probíhá dle plánu, bez komplikací.

19. 7. 2012 - Tento kontrolní den se týkal části cyklostezky ve směru od zámecké aleje do obce Rudoltice. Hlavním tématem bylo odvodnění cyklostezky vodohospodářskými stavbami jako jsou odvodňovací příkopy a propustky. Dále bylo řešeno svahování terénu pod stavebními parcelami v lokalitě Zámeček.

16. 8. 2012 - V současné době se provádí úprava parapláně, řad trativody, geotextilie a výstavba odvodňovacího příkopu v 3. úseku stavby, palisád a obrubníků v 1. úseku stavby. Hlavním bodem jednání na tomto kontrolním dni byl však sesuv půdy ve svahu v 3. úseku. Stav sesuvného území se po provedení sanačních prací (odtěžení lavic, drenáž v patě a  příčná odvodňovací žebra) jeví jako stabilizovaný. Bylo dohodnuto provedení geotechnického posudku pro objasnění příčin vzniku sesuvu a  vyšetření stability svahu ve  stávajícím stavu včetně geotechnického výpočtu. V tomto úseku nebudou prozatím prováděny živičné a dokončovací práce. 

19. 9. 2012 - Tento kontrolní den byl s ohledem na nepříznivé počasí zaměřen především na problematičtější místa stavby jako je přechod cyklostezky přes zámeckou alej nebo sesuvné území pod parcelami pro rodinné domky na katastru naší obce. V současné době probíhá dláždění cyklostezky v 1. úseku stavby na katastru města Lanškroun, pokračuje se v budování odvodňovacího systému a provádí se terénní úpravy okolí cyklostezky. Zhotovení asfaltového povrchu cyklostezky je plánováno na první polovinu měsíce října. 

9. 10. 2012 - Od pondělí 8.10. provádí zhotovitel stavby společnost SKANSKA asfaltizaci povrchu cyklostezky. Zhotovení asfaltového povrchu v celé trase stavby by mělo být dokončeno ve středu 10.10.2012. Ne všechny úseky však budou mít asfaltový povrch, na počátku a konci cyklostezky bude v souladu s projektem položena zámková dlažba.

10. 10. 2012 - V 1. úseku stavby (na katastru města Lanškroun) se pokračuje v pokládce zámkové dlažby a dokončuje se zhotovení asfaltového povrchu cyklostezky na katastru obce Rudoltice.

15. 11. 2012 - Jedná se o poslední kontrolní den na stavbě cyklostezky. Zhotovitel stavby provádí dokončovací práce, jako je dokončení účelové komunikace v posledním úseku stavby - na katastru obce Rudoltice, probíhají dokončovací práce na vodohospodářských stavbách, dochází ke geodetickému zaměřování cyklostezky a dojde k osazení dopravního značení. Dne 5. 12. 2012 předá zhotovitel stavbu investorovi.

5. 12. 2012 - Investor cyklostezky (Dobrovolný svazek obcí Lanškrounsko) převzal dílo od zhotovitele (SKANSKA a.s.).

Dnem 8.12.2012 bude na cyklostezce zahájen zkušební provoz.

 

 

Fotografie z výstavby pořizuje Lenka Bártlová. 
Fotografie z 9.10.2012 pořídila Krasava Šerkopová.