Víte, že Nový zámek u Lanškrouna byl postaven v letech 1699 - 1712 podle plánů italského architekta Domenica Martinelliho?

Novinky na stránkách
20.11.2018 - Rada obce

Zasedání rady obce dne 15.11.2018

13.11.2018 - Podzim v obci

Fotografie podzim 2018

05.11.2018 - Výbory a komise

Noví členové výborů a komisí

05.11.2018 - 2018

Rudoltický zpravodaj č. 6/2018

01.11.2018 - Zastupitelstvo obce

Noví členové zastupitelstva a rady obce

01.11.2018 - Tělocvična

Změna správce tělocvičny, nový telefon

22.10.2018 - Povinné informace

Změna telefonního čísla: Obecní úřad 467 771 292

Informace

 

 

Počasí


Sobota Neděle Pondělí

Úterý Středa Ćtvrtek

Statistika

TOPlist

Slavnostní otevření dětského hřiště u čp. 5

V sobotu 16. srpna 2014 se od 15. hodiny konalo slavnostní otevření dětského hřiště u čp. 5. Více jak 2 desítky dětí přestřihlo pár minut po 15. hodině červenou pásku a tím bylo slavnostní odpoledne zahájeno. Následoval zábavný program, který si pro přítomné návštěvníky připravil známý herec, komik a mim Ruda Papežík. Ruda bavil více jak 3/4 hodiny malé i velké natolik, že ani pár kapek deště, které v průběhu jeho vystoupení spadlo, nikoho neodradilo. Po jeho vystoupení byly zahájeny dětské soutěže na herních prvcích hřiště. Děti byly za své výkony odměňovány sladkostmi. Přítomní návštěvníci si měli možnost z okének domu čp. 5 zakoupit langoše, párek v rohlíku, limonádu, ale i nanuka či teplé nápoje. Slavnostní sobotní odpoledne se vydařilo. Počasí se v odpoledních hodinách umoudřilo, vysvitlo sluníčko a děti si tak mohly dětského hřiště do sytosti užít až do pozdních odpoledních hodin.

Dětské hřiště u venkovské usedlosti čp. 5 bylo pro obec poměrně velkou a zejména administrativně náročnou investiční akcí. Je tomu tak proto, že se jednak nachází v blízkosti státem chráněné nemovité památky, ale také i proto, že leží v oblasti tzv. záplavového území. Venkovskou usedlost včetně zahrady o rozloze téměř 3 tisíce m2, která se nachází ve středu obce, zakoupila obec v loňském roce od soukromého vlastníka za částku 400 tisíc Kč, a to již se záměrem využít budovu a přilehlé rozlehlé prostranství k veřejně prospěšným účelům. S Národním památkovým ústavem, Povodím Moravy, ale i Městským úřadem v Lanškrouně došlo nakonec k dohodě o realizaci dětského hřiště s parkovou úpravou a bohatou zelení, které bude sloužit široké veřejnosti, bude splňovat podmínky ochrany nemovité památky a především podmínky vodohospodářů. Typy jednotlivých herních prvků včetně materiálu jsou uzpůsobeny daným podmínkám. Jejich dodavatelem byla po podání nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení firma TR Antoš s.r.o. se sídlem v Turnově, která je přímo jejich výrobcem. Jednotlivé herní prvky a mobiliář jsou vyrobeny z akátového dřeva a za jejich dodání včetně montáže, terénních a zahradních úprav a zbudování chodníků v areálu hřiště obec uhradila částku 1,7 milionu korun. Zahrada venkovské usedlosti, na které se nové dětské hřiště nachází, byla nově oplocena dřevěným plaňkovým plotem a nejpozději do konce měsíce září bude ke hřišti zbudována i nádherná klenutá lávka přes sousední vodní tok, která celý projekt hřiště završí, neboť se pro jeho návštěvníky stane hlavním vstupem. Návštěvníci tak budou moci na hřiště v brzké době vstupovat z bezpečného místa, tedy z místní komunikace, která je mnohem méně frekventovaná než silnice III. třídy, jež prochází obcí a vede podél jedné ze stran hřiště.

 

Fotografie z průběhu výstavby hřiště pořídila Lenka Bártlová.
Fotografie ze slavnostního otevření dětského hřiště pořídili p. Míla Žáčková a p. Vladimír Provazník.