Víte, že prapor a současný znak byl obci přidělen v roce 2004?

Novinky na stránkách
13.11.2018 - Podzim v obci

Fotografie podzim 2018

07.11.2018 - Rada obce

Zasedání rady obce dne 1.11.2018

05.11.2018 - Výbory a komise

Noví členové výborů a komisí

05.11.2018 - 2018

Rudoltický zpravodaj č. 6/2018

01.11.2018 - Zastupitelstvo obce

Noví členové zastupitelstva a rady obce

01.11.2018 - Tělocvična

Změna správce tělocvičny, nový telefon

22.10.2018 - Povinné informace

Změna telefonního čísla: Obecní úřad 467 771 292

Informace

 

 

Počasí


Sobota Neděle Pondělí

Úterý Středa Ćtvrtek

Statistika

TOPlist

Rekonstrukce MŠ a ŠJ

Dne 25.4.2013 byla zahájena rekonstrukce budov mateřské školy a školní jídelny v areálu ZŠ a MŠ Rudoltice. Jedná se zejména o výměnu střešní krytiny budov, výměnu výplní otvorů, zateplení obvodových konstrukcí budov, výměnu stávajících plynových kotlů za plynové tepelné čerpadlo, provedení úprav rozvodů ústředního vytápění a elektroinstalace.

Obec na tuto rekonstrukci získala dotaci z Operačního programu životního prostředí.

Rekonstrukci provádí Bromach spol. s r.o. se sídlem Vinohradská 2029/124, Praha 3, která podala ve výběrovém řízení nejvhodnější nabídku.

Harmonogram jednotlivých stavebních prací, který byl projednán a odsouhlasen zástupci obce, ZŠ a MŠ a dodavatelem stavby, naleznete v příloze. Stavební práce, které budou bezprostředně zasahovat do vnitřních prostor budov, budou prováděny v období, kdy bude provoz mateřské školy a školní jídelny zcela uzavřen, tedy od 1.7.2013 do 9.8.2013. Uzavření mateřské školy na toto období bylo schváleno školskou radou dne 22.4.2013. 

Kontrolní dny na stavbě probíhají pravidelně každý týden za účasti zástupců zhotovitele (zejména stavbyvedoucího), zástupců obce, zástupců ZŠ a MŠ, autorských dozorů, příp. dalších osob.


Informace z kontrolních dnů na stavbě:

6.5.2013 - Zhotovitel postavil kolem obou budov část lešení, byly provedeny sondy do střechy obou budov a dle počasí začne rekonstrukce střechy na budově ŠJ. Dále byl dohodnut postup při rekonstrukci klimatizačních výstupů na střeše ŠJ a byl odsouhlasen postup při rekonstrukci nosného roštu střech obou budov a rekonstrukci říms obou budov.

14.5. a 21.5.2013 - Zhotovitel provedl sejmutí staré krytiny z budovy ŠJ, odstranění staré izolace, montáž nového roštu pro novou krytinu a provedl kompletní izolace včetně krycí fólie. Dále byla zahájena izolace obvodového zdiva budovy ŠJ a subdodavatel oken a dveří provedl zaměření pro budoucí dodávku.

19.6.2013 - Byla dokončena izolace obvodového zdiva ŠJ a probíhá izolace obvodového zdiva MŠ. Na objektu ŠJ byly instalovány nové římsy. Od 3.7.2013 bude zahájena výměna oken a rekonstrukce sociálního zařízení v I. NP MŠ. V příštím týdnu rovněž započne montáž střešní krytiny na budově ŠJ.

3.7.2013 - Probíhá výměna oken a dveří v MŠ a ŠJ, sejmutí staré krytiny a následná výměna izolace na budově MŠ. Dále začala rekonstrukce topného systému.

10. a 17.7.2013 - Probíhá zapravování vnitřních omítek po výměně oken, pokračuje rekonstrukce topného systému, sociálního zařízení  v I. NP a dále probíhá příprava na malování vnitřních prostor. Dohodnuta byla finální podoba venkovní fasády budov MŠ a ŠJ.

31.7.2013 - Dokončena výměna oken, z 95 % dokončeny práce v interiéru, zbývá dokončit výmalbu třídy v I. poschodí budovy MŠ, obkladů v umývárce v I. poschodí a dokončit elektroinstalaci a zprovoznění kotelny. Zahájena montáž střešní krytiny na budově MŠ.

12.8.2013 - Již byly dokončeny práce v interiéru. V přízemí MŠ byl zahájen provoz, v I. NP se provádějí úklidové práce. Pokračují práce na fasádě budov MŠ a ŠJ.

21. a 28.8.2013 - Probíhají práce na fasádě budov MŠ a ŠJ a buduje se oplocení tepelného čerpadla. 

30.8.2013 - Obec převzala dokončené dílo od zhotovitele rekonstrukce budov MŠ a ŠJ - BROMACH spol. s r.o.

7.9.2013 - Dokončují se práce na malířské úpravě fasády budov MŠ a ŠJ (sjednané vícepráce nad rámec projektu).

10.9.2013 - Obec převzala dokončenou malířskou úpravu fasády budov MŠ a ŠJ.

 

Fotografie z kontrolních dnů pořizuje Lenka Bártlová.