Víte, že budova fary z let 1770 – 1794 je barokní?

Novinky na stránkách
13.11.2018 - Podzim v obci

Fotografie podzim 2018

07.11.2018 - Rada obce

Zasedání rady obce dne 1.11.2018

05.11.2018 - Výbory a komise

Noví členové výborů a komisí

05.11.2018 - 2018

Rudoltický zpravodaj č. 6/2018

01.11.2018 - Zastupitelstvo obce

Noví členové zastupitelstva a rady obce

01.11.2018 - Tělocvična

Změna správce tělocvičny, nový telefon

22.10.2018 - Povinné informace

Změna telefonního čísla: Obecní úřad 467 771 292

Informace

 

 

Počasí


Sobota Neděle Pondělí

Úterý Středa Ćtvrtek

Statistika

TOPlist

Den Země

Den Země v Rudolticích

Den Země je den věnovaný Zemi, který se každoročně koná 22. dubna. Tento svátek je ovlivněn původními dny Země, které se konaly při oslavách jarní rovnodennosti 21. března a oslavovaly příchod jara. V moderním pojetí jde o ekologicky motivovaný svátek, upozorňující lidi na dopady ničení životního proštředí. OSN začala tento svátek slavit v roce 1971. V roce 1990 se k Americe připojil i zbytek světa a 22. duben se stal Mezinárodním dnem Země. Dnes slaví Den Země víc jak miliarda lidí ve 175 státech světa. Den Země se tak stal největším svátkem, který slaví lidé společně na celé planetě bez ohledu na původ, víru či národnost.

Do oslav se zapojila i naše základní škola za podpory obce. Ve středu 22. dubna se nejednalo o klasickou oslavu, ale o naučnou vycházku do přírody, během které děti hledaly papírky s otázkami týkajících se ochrany přírody. Aby nešly jen tak naprázdno, cestou sbíraly plastový odpad. Došly až k bývalé skládce u měnírny, kde si prohlédly obrázky o ekologii, vyslechly slova R. Kohouta na téma černá skládka, třídění odpadu, znečišťování vod, ochrana přírody. Aby se vycházka nestala jen nudnou teorií, byly obcí zakoupeny listnaté stromy a za pomoci všech přítomných dětí a pracovníků obce byly vysázeny podél polní cesty za měnírnou, v blízkosti zlikvidované černé skládky. Byly tak alespoň částečně obnoveny polámané nebo suché stromy vysázené podél polní cesty v minulosti.

Obec Rudoltice děkuje všem dětem za jejich pomoc a učitelům za podporu celé akce.