Víte, že výstavba nové mateřské školy s jídelnou probíhala v letech 1981 až 1984?

Novinky na stránkách
13.11.2018 - Podzim v obci

Fotografie podzim 2018

07.11.2018 - Rada obce

Zasedání rady obce dne 1.11.2018

05.11.2018 - Výbory a komise

Noví členové výborů a komisí

05.11.2018 - 2018

Rudoltický zpravodaj č. 6/2018

01.11.2018 - Zastupitelstvo obce

Noví členové zastupitelstva a rady obce

01.11.2018 - Tělocvična

Změna správce tělocvičny, nový telefon

22.10.2018 - Povinné informace

Změna telefonního čísla: Obecní úřad 467 771 292

Informace

 

 

Počasí


Sobota Neděle Pondělí

Úterý Středa Ćtvrtek

Statistika

TOPlist

Den otevřených dveří v nové třídě MŠ

V sobotu 16. srpna 2014 se od 10. do 14. hodiny konal den otevřených dveří v nové třídě místní mateřské školy. Nová třída mateřské školy se nachází v budově obecního úřadu, zhruba 300 metrů od areálu školy. Jedná se o prostory původních dvou bytů a následných ubytoven, jejichž rekonstrukce byla zahájena koncem loňského roku a nově vzniklé prostory zkolaudovány v květnu roku letošního. Náklady na rekonstrukci činily 1,4 milionu korun, nábytek byl pořízen za cca 340 tisíc Kč. Tato nová třída má kapacitu 20 dětí. Kromě třídy nalezneme v těchto prostorách i jídelnu-výdejnu a zázemí pro učitelky a provozní zaměstnance. Svačinky a obědy budou dětem do této třídy dopravovány z jídelny, která se nachází v areálu školy.

Obec se v loňském roce rozhodla pro rekonstrukci těchto prostor hned z několika důvodů. Jednak v roce 2012 nemohlo být z důvodu nedostatečné kapacity přijato do mateřské školy celkem 12 dětí. Tehdy po dohodě s obcí založily 3 maminky Rodinné centrum Rudoltický Budulínek, které poskytuje své služby rodinám s malými dětmi dodnes. Obec toto rodinné centrum od počátku finančně podporovala, doposud podporuje a samozřejmě i nadále hodlá podporovat. Na každé rudoltické dítě, které navštěvuje Budulínka a současně nesplňuje podmínky pro přijetí do místní mateřské školy, a to buď z věkových či zdravotních důvodů, poskytuje tomuto centru příspěvek na provoz. Dalším důvodem, proč obec zvolila toto řešení, byly rozlehlé a v podstatě téměř nevyužité prostory v budově, kde se kromě obecního úřadu nachází například i druhá třída školní družiny a nebo tělocvična, kterou škola využívá při výuce tělesné výchovy. Budovu obecního úřadu tak škola již poměrně dobře zná a pravidelně ji využívá. Prostory nové třídy MŠ byly navíc koncipovány multifunkčně, tzn. že již při zpracování projektu bylo pamatováno na skutečnost, že v případě poklesu dětí v mateřské škole budou moci být tyto prostory využívány i k jiným účelům, a to jak školou například k provozování družiny či nejrůznějších zájmových kroužků, nebo i místními zájmovými sdruženími ke klubové činnosti apod.

Na školní rok 2014/2015 byly přijaty již všechny děti, jejichž rodiče si přihlášku k zápisu podali, a navíc zůstalo 8 míst volných. Kapacita MŠ bude proto i s ohledem na obecný předpokládaný vývoj, který hovoří v nejbližších letech o stagnaci a následném postupném poklesu počtu dětí, dostačující.

 

Fotografie pořídily: Míla Žáčková a Lenka Bártlová